Вести

Hualongyicheng New Material Technology, клучен глобален специјалитет играч на ПВЦ хемикалии, ќе ги прикаже своите одржливи решенија и ќе го истакне својот фокус на одржливост и позиционирање како овозможувач на кружноста во текот на 2020 година

Во јадрото на Hualongyicheng New Material Technology лежи длабоката и долгорочна посветеност на организацијата за одржливост. Компанијата е водена од својата визија за одржливост, целите и корпоративните вредности и има за цел усогласување на еколошката свест со економските потреби и зголеменото чувство на општествена одговорност низ сите свои деловни активности. Посветено да стори сé што може за да придонесе за поодржлив свет, компанијата ја користи можноста во 2020 година да демонстрира како нејзината посветеност и стратегија придонесуваат за забрзување на транзицијата кон кружна економија во индустријата за пластика и како таа се позиционира да биде овозможувач на кружноста.


Време на објавување: мај-11-2020 година